image banner
ĐẢNG BỘ,CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO
Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Vận động Cán bộ hội viên phụ nữ và Nhân dân giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn phường
Lượt xem: 54

Tuyên truyền các mô hình “Dân vận khéo” Tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và chuyển đổi số năm 2023

 

DÂN VẬN KHÉO TRONG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG


         Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định công tác vận động quần chúng là nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa quyết định cho sự thành bại của cách mạng. Người từng nói: “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Thời gian qua, với nhiều cách làm hay, mô hình dân vận khéo “Vận động cán bộ hội viên phụ nữ và Nhân dân giải phóng mặt bằng thực hiện các dựu án trên địa bàn phường” của Hội LHPN phường Hải Thành đã tạo được sự đồng thuận của cán bộ hội viên và Nhân dân, giúp nhiều dự án, công trình trên địa bàn thành phố phường triển khai bảo đảm tiến độ đề ra.
         Thực hiện Kế hoạch số 08-KH/BDVQU, ngày 21/01/2022 của Ban Dân vận Quận uỷ Dương Kinh về “Công tác dân vận năm 2022”; Nghị quyết số 05-NQ/ĐU ngày 29/12/2021của BCH Đảng bộ phường Hải Thành về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm 2022; Thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của Hội LHPN phường Hải Thành, tháng 2 năm 2022 Hội LHPN phường Hải Thành đã xây dựng kế hoạch và đăng ký thực hiện mô hình dân vận khéo “Vận động cán bộ HVPN và Nhân dân giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trên địa bàn phường”. 
         Giải phóng mặt bằng trong xây dựng đô thị văn minh là công việc liên quan đến di dời nhà cửa, cây cối, hoa màu, các công trình xây dựng và một bộ phận dân cư trên một phần đất nhất định được quy hoạch cho việc cải tạo, mở rộng, xây dựng một công trình hạ tầng nông thôn mới. Đây là một quá trình đa dạng và phức tạp thể hiện sự khác nhau giữa các dự án và liên quan trực tiếp đến người bị thu hồi đất, chủ đầu tư và các cấp chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị. Công tác giải phóng mặt bằng là hoạt động có mục đích của toàn bộ hệ thống chính trị nhằm triển khai thực hiện các chủ trương và chính sách về giải phóng mặt bằng các công trình, các dự án phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời đi đôi với quá trình đó là việc ban hành một số công tác khác như công tác kiểm kê và áp dụng các chính sách áp giá bồi thường, hỗ trợ, bồi thường. Sau cùng là vận động quần chúng nhân dân nghiêm túc chấp hành, giải tỏa, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư dự án thực hiện các công trình nhằm phát triển nền kinh tế của đất nước. Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo lập môi trường thông thoáng cho đầu tư phát triển, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho nhân dân. Đặc biệt trong xây dựng đô thị văn minh, việc giải phóng mặt bằng thuận lợi sẽ góp phần tạo ra mặt bằng cho việc thi công các công trình hạ tầng, huy động các nguồn lực của nhân dân cho chương trình xây dựng nông thôn mới thông qua hiến đất, tải sản trên đất, giảm bớt các thủ tục hành chính trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình hạ tầng. Bên cạnh đó, góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và ổn định cuộc sống cho người dân bị thu hồi đất, giảm thiểu tình trạng tranh chấp, bất đồng, khiếu nại, tố cáo trong nhân dân.
         Xác định, giải phóng mặt bằng là công việc khó khăn, thường nảy sinh những vấn đề xã hội phức tạp, khó lường, do đó, công tác dân vận trong GPMB cần phải đi trước để tháo gỡ những “nút thắt” trong quá trình triển khai. Xác định được vấn đề đó, ngay từ khi thành lập mô hình, Hội đã chỉ đạo các chi hội tích cực tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về GPMB, cũng như ý nghĩa của dự án, thông qua nhiều hình thức. Bên cạnh đó, phối hợp với chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực bám sát, tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, từ đó tuyên truyền, giải thích, đồng thời có cách làm linh hoạt, phù hợp, đúng pháp luật. Ngoài ra, với phương châm “Đến từng ngõ, gõ từng nhà”, căn cứ vào đặc điểm tình hình địa phương, hoàn cảnh từng hộ để phân loại nhằm tuyên truyền, vận động phù hợp, hiệu quả.
         Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của công tác giải phóng mặt bằng trong xây dựng đô thị văn minh, Hội LHPN phường Hải Thành đã triển khai các giải pháp chủ động, sáng tạo trong công tác giải phóng mặt bằng xây dựng đô thị văn minh. Trước hết muốn giải phóng mặt bằng các công trình hạ tầng, phải tuyên truyền để nhân dân hiểu về chương trình xây dựng đô thị văn minh, hiểu về vai trò chủ thể, vai trò thụ hưởng, vai trò giám sát của nhân dân đối với xây dựng đô thị văn minh. Do đó đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, nội dung chương trình xây dựng đô thị văn minh. Vì thế công tác tuyên truyền đã tập trung làm rõ, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh là một chủ trương lớn của đảng, nhà nước, có bắt đầu nhưng không có kết thúc, nó là một quá trình dài, trải qua nhiều năm nhằm thay đổi hoàn toàn bộ mặt nông thôn nước ta với mục tiêu cao nhất là nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân; do đó nó là nhiệm vụ xuyên xuốt trong những năm tới và cả những thập kỷ tới. Chính vì vậy tuyên truyền để các Cán bộ Hội viên và Nhân dân hiểu được những nội dung nào có cơ chế, chính sách, những nội dung nào thuộc về phát huy nội lực trong nhân dân; hay nói cách khác, nội dung nào, tiêu chí nào nhà nước hỗ trợ, nội dung nào, tiêu chí nào phải huy động sức dân; từ đó để nhân dân thấy được vai trò, vị trí của mình trong xây dựng đô thị văn minh; 
         Tập trung tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, Hội viên hội và Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác giải phóng mặt bằng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói chung, việc xây dựng các công trình hạ tầng mới nói riêng. Chủ động nắm chắc và phản ánh kịp thời những vấn đề phát sinh, tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu kiến nghị của nhân dân về chủ trương, cơ chế, chính sách hỗ trợ bồi thường; đồng thời phối hợp với các cấp, các ngành và các cơ quan liên quan giải quyết những vấn đề phát sinh, khiếu nại, tố cáo của nhân dân trong việc thực hiện chủ trương, chính sách đối với việc bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án; động viên nhân dân khắc phục những khó khăn trước mắt, bàn giao mặt bằng cho dự án đúng tiến độ, thời gian. Hội đã phối hợp với Ban công tác mặt trận thôn và các chi hội, đoàn thể tổ chức tuyên truyền cho nhân dân trong TDP nắm vững chủ trương, cơ chế chính sách đối với việc bồi thường. Các tổ chức đoàn thể đã tổ chức các lực lượng xung kích hỗ trợ nhân dân, nhất là những gia đình neo đơn, khó khăn trong việc kiểm kê, tháo dỡ, di dời, đảm bảo kết quả, thời gian, tiến độ của dự án. Đặc biệt chú trọng phát huy vai trò của đảng viên, người cao tuổi ở khu dân cư để tuyên truyền, vận động thuyết phục nhân dân. 
Ngay sau khi nắm bắt được địa bàn phường được đầu tư công trình thi công tuyến đường ngang liên tổ 1A, 1B và hệ thống rãnh thoát nước TDP số 3. BCH Hội họp và giao cho chi hội 1A, 1B, chi hộ 3 thống kê, rà soát lập danh sách các hộ gia đình nằm trong dự án, tập trung nói về lợi ích của dự án khi dự án hoàn thành, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân kịp thời phản ánh về các cấp có thẩm quyền để xử lý. Tuyến đường liên tổ 1A, 1B là tuyến đường có mật độ lưu thông cao, đường lại hẹp và cây cối rậm rạp, xòa cả ra đường che khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, đường lại thấp hơn các tuyến đường dọc, hệ thống tiêu thoát nước xuống cấp, mùa mưa nào đường cũng như sông, những người dân dọc tuyến đường năm nào dường như cũng bị lụt, nước tràn vào nhà. 

Anh-tin-bai

Con đường liên tổ 1A, 1B trước khi làm vào mùa mưa

 

Anh-tin-bai

Con đường liên Tổ 1A, 1B trước khi làm

 

 
         Tuy nhiên để phải dỡ bỏ cổng nhà, chặt đi nhưng cây ăn quả đã trồng lâu năm thì người dân lại không muốn. Nắm được những điểm đó, Hội đã phối hợp chặt chẽ với các ngành cấp trên thực hiện tốt trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định; đảm bảo cho người dân có đất thu hồi được thụ hưởng đúng và đầy đủ lợi ích theo chính sách hiện hành, bàn giao mặt bằng cho các nhà đầu tư đúng tiến độ; Với phương châm “Đến từng ngõ, gõ từng nhà”, “mưa dầm thấm lâu” “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong” “luôn gần dân, trọng dân, thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân, giải quyết công việc hài hòa, hợp lý, thấu tình đạt lý” cùng với sự cố gắng nỗ lực, kiên trì của cả hệ thống chính trị, những băn khoăn, vướng mắc của nhân dân dần được tháo gỡ. Cán bộ hội đã đến từng gia đình tuyên truyền, bắt đầu từ những hộ dễ, rồi tới những hộ phải phá dỡ cổng nhà, chặt cây lâu năm, cây ăn quả. Có những hộ gia đình phải qua lại nhiều lần, họ biết đến để vận động lên lấy rất nhiều lý do để không gặp, cán bộ Hội phải nhờ người thân để tiếp cận, phân tích cho họ hiểu về lợi ích mang lại, không chỉ cộng đồng, còn bản thân và cá nhân họ, con cháu họ, kiên trì bền bỉ cũng thu được kết quả. Điều đáng mừng là do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên trên địa bàn phường không có đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng nói chung, giải phóng mặt bằng trong xây dựng đô thị văn minh nói riêng.
         Với sự khéo léo, bền bỉ, kiên trì cán bộ hội đã có kết quả đước chính quyền và địa phương ghi nhận: 26 hộ gia đình dọc tuyến đường liên tổ 1A, 1B đều tự nguyện chấp hành tháo dỡ vật kiến trúc, chặt 33 cây lâu năm, cây ăn quả, giải phóng hơn 20 mét vườn rau để hiến đất làm đường, thực hiện tuyến đường dài 199 mét.

 

Anh-tin-bai

 

Anh-tin-bai

 

Công tác vận động Nhân dân

Anh-tin-bai

 

 

Anh-tin-bai

Tuyến đường liên tổ 1A, 1B đang thi công

 

         Tuyến đường liên tổ 1A, 1B hoàn thành nhìn khang trang sạch đẹp, có vỉa hè cho người đi bộ, không còn cảnh ngập lụt mùa mưa; Dự án được người dân đồng tình ủng hộ cao, nhà thầu thi công thuận lợi hoàn thành đúng tiến độ, dự án đưa vào sử dụng cán bộ HVPN và Nhân dân rất vui mừng, phấn khởi. 
 
         Từ những kết quả đã đạt được trong công tác giải phóng mặt bằng xây dựng nông thôn mới, Hội LHPN phường rút ra những kinh nghiệm đó là:
         Thứ nhất: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, hiệu lực quản lý điều hành của chính quyền và phát huy vai trò hoạt động của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, kiểm kê, bồi thường giải phóng mặt bằng, nhất là đối với cấp cơ sở; xác định nhiệm vụ GPMB là trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định đời sống đảm bảo trật tự an toàn xã hội của nhân dân trên địa bàn; phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết kịp thời các vướng mắc, kiến nghị về giải phóng mặt bằng của dự án trọng điểm. Chú trọng thực hiện công khai, công bằng, dân chủ và đúng pháp luật, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tăng cường đối thoại với nhân dân trong giải phóng mặt bằng.
         Thứ hai: Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các cơ chế, chính sách của nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, bồi thường GPMB, quản lý quy hoạch. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ và nhân dân về lĩnh vực đất đai, bồi thường GPMB, tạo thuận lợi trong quá trình triển khai các dự án, bàn giao mặt bằng đúng thời hạn.
         Thứ ba: Tăng cường công tác quản lý hiện trạng, tập trung và đẩy nhanh công tác cập nhật chỉnh lý biến động đất đai; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân; thường xuyên kiểm tra, xử lý kịp thời, kiên quyết đối với các trường hợp lấn chiếm đất, chuyển mục đích, xây dựng công trình trái phép trên đất, ... theo đúng quy định; phối hợp tốt với các chủ đầu tư dự án và Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện: đo đạc, xác định nguồn gốc đất, áp giá đền bù, đảm bảo công khai, minh bạch. 
         Thứ tư: Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hỗ trợ, bồi thường, giải phóng mặt bằng đến các hộ dân; động viên thuyết phục cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân đồng thuận chấp hành pháp luật về đất đai tạo điều kiện thuận lợi trong công tác giải phóng mặt bằng triển khai các dự án trên địa bàn.
Thứ năm: Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các nhà đầu tư thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội nhằm phục hồi sinh kế, ổn định đời sống của nhân dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Anh-tin-bai

Hình ảnh sau khi làm đường mới

 

         Để đảm bảo tiêu chí môi trường, Ban Chấp hành Hội LHPN phường Hải Thành tuyên truyền, vận động, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, kế hoạch của các cấp Hội về công tác bảo vệ môi trường, xây dựng văn minh đô thị. Hội đã xây dựng mô hình “xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”. Đây là việc làm quan trọng liên quan trực tiếp đến hội viên, qua đó, Hội chỉ đạo tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường. 
         Hàng năm ra quân dọn dẹp VSMT các tuyến đường tự quản, khuôn viên NVH vào các dịp Lễ tết, các ngày kỷ niệm cảu đại phương, quận, thành phố và đất nước. Vận động Hội viên thường xuyên thực hiện các tiêu chí của gia đình 5 không 3 sạch. 
         Hiệu quả từ các mô hình đã khẳng định vị thế, vai trò trong công tác Hội và phong trào Phụ nữ, nhất là đối với công tác dân vận, phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa hội viên với hội viên, giữa hội viên với Nhân dân tại địa phương cùng chung sức xây dựng Phường Hải Thành trở thành một phường văn minh đô thị.

Đỗ Thị Hiện


image advertisement
image advertisement
image advertisement