image banner
ĐẢNG BỘ,CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO
Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Tuổi trẻ Hải Thành đẩy mạnh công tác chuyển đổi số cộng đồng
Lượt xem: 61

Tuyên truyền các mô hình “Dân vận khéo” Tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và chuyển đổi số năm 2023

 

DÂN VẬN KHÉO TRONG CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG HẢI THÀNH THÀNH, QUẬN DƯƠNG KINH, TP HẢI PHÒNG

         Nhận định về công tác dân vận, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng đúc kết: “Lực lượng của dân rất to, việc dân vận rất quan trọng, dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Như vậy, dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng nước ta, là điều kiện đảm bảo cho sự lãnh đạo của Đảng và củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Công tác dân vận là trách nhiệm của Đảng, của cả hệ thống chính trị mà trong đó Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội có vị trí quan trọng. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh với tư cách là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam, thành viên của hệ thống chính trị có nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp đông đảo thanh niên phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của dân tộc, vì tương lai của thế hệ trẻ. Đoàn Thanh niên đang nắm trong tổ chức của mình một lực lượng quần chúng hết sức to lớn và đặc biệt vì: “Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc; là lực lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực…” Từ đó có thể khẳng định, thanh niên là một bộ phận to lớn, quan trọng trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác vận động thanh niên là một bộ phận quan trọng trong công tác dân vận của Đảng.

         Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thanh niên là chủ nhân tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do thanh niên”; “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Mỗi thanh niên ngày nay cần thường xuyên học tập và rèn luyện tích cực để trở thành các công dân số nhiệt huyết, trách nhiệm, xung kích, tiên phong đóng góp vào sự thành công của công cuộc chuyển đổi số quốc gia, xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

         Cùng với Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, khoa học công nghệ đã có vai trò ngày càng quan trọng trong đời sống xã hội; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển đổi số đang là xu thế tất yếu. Nhận thức được tầm quan trọng của chuyển đổi số, năng động, sáng tạo, nhạy bén với khoa học - công nghệ, thanh niên được kỳ vọng là lực lượng đi đầu trong chuyển đổi số, làm chủ công cuộc xây dựng và phát triển mọi lĩnh vực trong tương lai. Thời gian qua, Đoàn Thanh niên phường Hải Thành đã tích cực, chủ động, tiên phong tham gia vào quá trình xây dựng xã hội số; nâng cao năng lực số cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

         Trước đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của Đoàn Thanh niên còn có thể thấy rõ trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lực lượng đoàn viên, thanh niên đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà” hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng PC-Covid cũng như khai báo y tế. Phối hợp với ngành y tế trong việc nhập liệu của người được lấy mẫu xét nghiệm và lưu vào hệ thống để hỗ trợ ngành chức năng nắm bắt nhanh thông tin, hỗ trợ hoạt động truy vết và xử lý các tình huống phát sinh liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19, cũng như công tác tiêm chủng, dữ liệu tiêm chủng để phòng, chống dịch bệnh.

         Đặc biệt, thực hiện Tháng Thanh niên năm 2023 với chủ đề: “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số”, Đoàn Thanh niên phường Hải Thành đã tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tuổi trẻ. Nâng cao nhận thức của thanh niên và người dân về chuyển đổi số quốc gia; khẳng định rõ tinh thần tiên phong, đi đầu của đoàn viên, thanh niên trong tham gia chuyển đổi số. Đoàn Thanh niên phường đã chủ động cụ thể hóa “chuyển đổi số” thành mô hình, giải pháp, công trình, phần việc của đoàn viên thanh niên trong tháng 3, nhất là các hoạt động hỗ trợ nhân dân về dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử, định danh điện tử… Thông qua những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, đã giúp thông điệp “chuyển đổi số” thấm sâu trong mọi hoạt động của nhân dân.

         Trên cơ sở đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương, Đoàn thanh niên phường đã thực hiện việc xây dựng cơ sở dữ liệu về cán bộ, đoàn viên thanh niên; chú trọng phát triển áp dụng cái mới, cái sáng tạo như tích cực sử dụng mạng xã hội để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, trao đổi thông tin, quản lý tổ chức; số hóa văn bản và khai thác các ứng dụng trên nền tảng trực tuyến để triển khai các hoạt động, phong trào thanh niên, góp phần chuyên nghiệp và hiện đại hóa công tác Ðoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nâng cao nhận thức của tuổi trẻ về quá trình chuyển đổi số của quốc gia.

         Phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ, cán bộ, đoàn viên thanh niên đã chủ động tham mưu, góp ý với cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương về các giải pháp giúp thúc đẩy công tác chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực hoạt động. Đồng thời, với lợi thế là lực lượng trẻ tuổi, có khả năng tiếp cận nhanh các xu hướng mới, hiện đại thông qua các thiết bị công nghệ và môi trường mạng, cán bộ, đoàn viên thanh niên cũng cần tích cực tuyên truyền, vận động người dân áp dụng công nghệ số vào cuộc sống.

         Dưới đây là Thông điệp 5C – Chuyển đổi, Chủ động, Công nghệ số, Cẩn trọng và Chia sẻ, tương ứng với 5 việc làm, hoạt động mỗi thanh niên, người trẻ cần tích cực thực hiện để phát huy vai trò của tuổi trẻ tiên phong trong chuyển đổi số.

         Chuyển đổi: Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số.Thanh niên tham gia vào chuyển đổi số trước hết cần chuyển đổi tổng thể và toàn diện các hoạt động sống và làm việc từ môi trường thực lên môi trường số. Bước đầu tiên của quá trình chuyển đổi ấy là chuyển đổi nhận thức. Ngày 28/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 146/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng số và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2023, định hướng đến năm 2030”. Theo đó quan điểm của Chính phủ là “Nâng cao nhận thức là tiên quyết để thực hiện chuyển đổi số vì nhận thức đóng vai trò quyết định trong chuyển đổi số”. Chuyển đổi nhận thức là bước đầu tiên, quan trọng và có giá trị tạo động lực để thanh niên tiên phong trong chuyển đổi số.

         Chủ động: Chủ động tham gia, hoạt động tích cực trên môi trường số để nhận thức được chuyển hóa thành hành động, mỗi người trẻ đã biết về chuyển đổi số có thể tham gia vào các hoạt động của chuyển đổi số, sử dụng các sản phẩm/dịch vụ công nghệ số. Trong quá trình tham gia và hoạt động sẽ giúp rèn luyện và trau dồi kỹ năng số, từ đó dần hình thành văn hóa số.

         Công nghệ số: Đam mê học hỏi, tìm tòi để làm chủ công nghệ, tận dụng những thành tựu, ưu điểm của công nghệ số phục vụ và nâng cao hiệu quả, hiệu suất trong học tập, làm việc và đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Mỗi thanh niên Việt Nam cần mang trong mình khát vọng đổi mới, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ để từ đó có thể tiếp cận nhanh chóng với các nền tảng công nghệ số, các ứng dụng, phần mềm công nghệ thông tin, các thành tựu của Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ

         Cẩn trọng: Tham gia vào môi trường số giúp cho không gian sống của con người được mở rộng một cách bình đẳng ra toàn cầu nhờ kết nối. Điều này không tránh khỏi sẽ có những rủi ro tiềm ẩn như: Lừa đảo mạng, lộ, lọt thông tin cá nhân, nhiễm mã độc, các nội dung văn hoá độc hại… Vì vậy, tham gia vào môi trường số, sống, học tập và làm việc trên không gian mạng mỗi thanh niên cũng cần chuẩn bị cho mình một “màng lọc an toàn” bằng việc thực hiện các quy định của pháp luật về an ninh mạng, an toàn thông tin mạng, tham gia môi trường mạng an toàn, bảo mật và hợp pháp.

         Chia sẻ: Văn hóa chia sẻ là một trong những văn hóa số tiêu biểu, và với thanh niên văn hóa ấy thể hiện phẩm chất, sự ưu tú của thế hệ trẻ. Mỗi thanh niên khi tham gia vào chuyển đổi số nếu có gì đã biết, đã tâm đắc hãy hướng dẫn, chia sẻ với những người xung quanh. Người trẻ hướng dẫn người già và trẻ em. Người biết nhiều hướng dẫn người biết ít, người biết ít hướng dẫn người chưa biết. Để ai ai cũng được biết, được hiểu, được tham gia vào chuyển đổi số an toàn, lành mạnh và bền vững. Việc xung kích tham gia vào các Tổ Công nghệ số cộng đồng chính là thể hiện vai trò và sức mạnh của tuổi trẻ, thể hiện văn hóa chia sẻ của thanh niên.

         Thông điệp 5K của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh Covid-19 đã tạo ra “lá chắn thép” bảo vệ chúng ta trước đại dịch, thông điệp ấy đã phát huy rất tốt ý nghĩa và giá trị của mình. Trong hoạt động chuyển đổi số, hy vọng rằng thông điệp 5C này sẽ trở thành “đòn bẩy”, trở thành “chất xúc tác” để kích thích sự phát triển, trở thành động lực, cổ vũ sự tham gia nhiệt huyết, xung kích và sáng tạo của thanh niên trong chuyển đổi số.

         Tập trung tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên Đoàn thanh niên và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói chung, việc xây dựng các công trình hạ tầng chuyển đổi số thành phố Hải Phòng nói riêng. Chủ động nắm chắc những vấn đề phát sinh, tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu kiến nghị của nhân dân về chủ trương, cơ chế, chính sách trong chuyển đổi số; đồng thời phối hợp với các cấp, các ngành và các cơ quan liên quan giải quyết những vấn đề phát sinh ý kiến của nhân dân đặc biệt công tác chuyển đổi số trong công tác cải cách hành chính. Trong quá trình triển khai công tác chuyển đổi số, Đoàn phường đã chú trọng việc xây dựng mô hình dân vận khéo Tuổi trẻ Hải Thành đẩy mạnh công tác chuyển đổi số cộng đồng” tập trung vào một số công tác như xây dựng mô hình Chợ dân sinh chuyển đổi số 4.0 thanh toán khi mua bán trao đổi hàng háo không dùng tiền mặt, tham gia hỗ trợ cải cách hành chính công tại bộ phận một cửa UBND quận, UBND phường, tham gia thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử VneID (Đề án 06 của Chính phủ).

         Dưới đây là một số hình ảnh minh họa:

Anh-tin-bai

Hướng dẫn người dân đăng ký và nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến tại bộ phận một cửa UBND phường

 

Anh-tin-bai

Đoàn thanh niên tham gia hỗ trợ chuyển đổi số tại UBND phường

 

Anh-tin-bai

Đoàn thanh niên tham gia hỗ trợ chuyển đổi số tại UBND phường

 

Anh-tin-bai

Hỗ trợ kích hoạt định danh điện tử cho nhân dân tại NVH tổ dân phố số 3

 

Anh-tin-bai

Hỗ trợ kích hoạt định danh điện tử cho nhân dân tại NVH liên tổ dân phố số 1

 

Anh-tin-bai

Tổng kết kích hoạt định danh điện tử hàng ngày là lúc 22h00’

 

Anh-tin-bai

Hỗ trợ kích hoạt định danh điện tử VneID cho đến những người cuối cùng

 

         Hiệu quả từ các mô hình dân vận khéo, hoạt động đoàn đã khẳng định vị thế, vai trò trong công tác Hội và phong trào Đoàn, nhất là đối với công tác dân vận, phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa đoàn viên với hội viên và giữa đoàn viên với Nhân dân tại địa phương cùng chung sức góp phần nhỏ vào công cuộc chuyển đổi số của phường Hải Thành nói riêng, cũng như của quận và thành phố nói chung./.

Nguyễn Mạnh Phú

image advertisement
image advertisement
image advertisement